Pomnik Międzynarodowej Solidarności Koalicji Antyfaszystowskiej STALAG VIII B

Czeski Cieszyn

STALAG VIII D był niemieckim obozem jenieckim dla szeregowców i podoficerów znajdujący się w w latach 1941-1945 w Cieszynie (obecnie teren Czeskiego Cieszyna). W 1979 na miejscu dawnych baraków został odsłonięty pomnik autorstwa rzeźbiarza Štěpána Mikuli. Monument stał się także miejscem pamięci o lokalnych ofiarach II wojny światowej.